Mark Fraeyman
Osteopathy
-
Froissartstraat 62
1040 Brussel
0472 01 69 55

 • Français |
 • English
 • Welkom op de website van Mark Fraeyman, Osteopaat BSc (Hons), aangsloten bij de beroepsvereniging SB0-BVO en erkend als professioneel osteopaat ter terugbetaling bij alle belgische mutualiteiten.

  Indien u onmiddellijk een afspraak wil maken, klik op Contact


  Wat is osteopathie ?

  Osteopathie beschouwt het lichaam als één geheel. Bij een klacht/pijn wordt naar de onderliggende verklaring gezocht en behandeld, niet enkel het symptoom.
  Bij een behandeling wordt er een onderscheid gemaakt tussen

  Het parietale systeem (gewrichten, spieren, ligamenten, zenuwen, …)
  Het visceral systeem (bloedvaten, buikorganen, hormonaal,…)
  Het craniosacrale systeem (schedel, heiligbeen, meningen…)

  Op basis van het onderzoek en de klachten bepaalt uw therapeut wat en hoe er behandeld wordt. Door verschillende manuele handelingen wordt het natuurlijk lichamelijk evenwicht herstelt.

  Behandeling

  Eén van de technieken die tijdens een osteopathiebehandeling kunnen gebruikt worden zijn manipulatieve technieken die gebruikt worden om een verlies aan beweeglijkheid te herstellen.

  Dit is een zeer efficiënte techniek, doch is uiterste voorzichtigheid geboden. Als een professioneel ostepaat zijn wij opgeleid de contraindicaties rigoureus op te sporen. De patient heeft ten allen tijde de mogelijkheid en het recht om behandeld te worden zonder gebruik te maken van deze technieken.

  In het arsenaal van behandelingstechnieken is er een ruime mogelijkheid om andere zachte technieken te gebruiken.

  Voor de manipulatieve technieken en de zachte technieken heb ik me verschillende jaren bijgeschoold in binnen en buitenland.

  Oorsprong

  Er bestaat mogelijks verwarring rond de betekenis van het woord ‘osteopathie’ die het gevolg is van de betekenis van het griekse woord ‘pathos’ dat op twee manieren kan gebruikt worden.

  Osteopathie komt van twee griekse woorden: osteon = bot waarvoor geen andere interpretatie mogelijk is, en het woord ‘pathos’ dat moet beschouwd worden in zijn eerste betekenis : zoals sympathie – gevoel met – en niet zoals ‘pathologie’ dat een afgeleide is en zowaar een omkering van de originele betekenis.

  Het woord ‘osteopathie’ wordt niet gebruikt om een ziekte van een bot te benoemen, noch om een behandeling van het bot te suggeren.

  Etymologisch is het woord ‘osteopathie’ correct te gebruiken als verwijzing naar de invloed dat het bot/beendergestel heeft op een ziekte en omgekeerd evenredig, naar de oorzaak en remedie.

  Osteopathie bekent dus : het bot en zijn invloed op. (Ref : 2007, Olivier Auquier : Ostéopathie – Prinicipes et application ostéoarticulaire)

  Andrew Taylor Still heeft de principes van de osteopathie geformuleerd en vastgelegd in verschillende naslagwerken aan het einde van de 19e eeuw en begin 20ste eeuw.

  Osteopathie is een manier om het lichaam te behandelen gebaseerd op anatomische en fysiologische objectieve kennis maar ook rekening houdend met de complexiteit van het leven.

  Als gediplomeerde osteopaten zijn we opgeleid om een pahtologie te herkennen en indien nodig door te verwijzen naar de medische specialisten.

  Bij een eerste consultatie wordt een anamnese gemaakt (persoonsgegevens en klachten). Hierbij worden specifieke vragen gesteld om een duidelijker beeld te vormen over de oorsprong en evolutie van uw klachten.

  In tegenstelling tot de klassieke benaderingen zal de osteopaat zich niet enkel toespitsen op de plaats van uw klachten , maar het volledige lichaam beschouwen en onderzoeken.

  Een behandeling duurt ongeveer een uur en kost 60 €

  Mark Fraeyman
  Froissart straat 62/2
  1040 Etterbeek – Brussel
  Tel : 0472 / 01 69 55
  "no text/SMS"

  Elke afspraak die niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt doorberekend.


  ➊ Terugbetaling voor verzekerden aangesloten bij een belgisch ziekenfonds.

  Bij een professioneel osteopaat die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de beroepsverenging bekomen de patiënten een terugbetaling, ongeacht bij welk ziekenfonds deze lid is.

  Een voorschrift van een (huis)arts mag maar is niet nodig om een terugbetaling te bekomen.
  Elk ziekenfonds hanteert ongeveer dezelfde terugbetaling en aantal behandelingen per jaar. Gemiddeld worden 5 behandelingen per persoon en per jaar terugbetaald ten belope van 10 à 15 € per behandeling.

  Contacteer zelf uw ziekenfonds om de exacte informatie te bekomen.

  De gemiddelde duur van een behandeling varieert tussen de dertig à vijvenveertig minuten.

  ➋ Terugbetaling voor verzekerden in het buitenland.
  Indien u niet aangesloten bent bij een belgisch ziekenfonds en niet verzekerd bent door de europese instellingen is de terugbetaling afhankelijk van uw eigen nationaal verzekeringstelsel en/of prive verzekering.

  U ontvangt bij iedere behandeling een officieel ontvangstbewijs en een nationaal attest met vermelding van de datum en het betaalde bedrag per behandeling.

  ➌ Terugbetaling voor verzekerden aan de europese instituten.

  Indien u verzekerd bent bij de europese instellingen kan u een terugbetaling bekomen ten belope van 80 % (met een maximum van 40 €) voor 24 behandelingen per jaar.

  Het intern reglement van de europese instellingen vermeldt uitdrukkelijk dat enkel osteopathische behandelingen op voorschrift van een arts worden terugbetaald.

  ➍ Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Osteopathie en Chirorpractie ?

  Het belangrijkste verschil schuilt in de filosofie achter elke modaliteit en hoe technieken worden toegepast. Over het algemeen bij osteopathische behandelingen :

  • Focus op het hele lichaam , niet enkel de wervelkolom
  • Gebruik van verschillende manuele technieken zoals massage, strectching en vertebrale manipulatie (indien nodig)
  • duurt 30 à 45 minuten
  • Houdt rekening met alle facetten van een patient en kijkt verder dan alleen wat er tijdens een behandeling kan gedaan worden

  ➎ Hoeveel behandelingen heb ik nodig ?

  Het aantal behandelingen hangt af van de specifieke klacht of letsel. Soms kan een enkele behandeling voldoende zijn, meestal zijn er 2 of 3 sessies nodig. Hoe lang een bepaald probleem zich al voordoet, hoe langer het kan duren vooraleer men terug gezond is en vrij kan bewegen.

  ➏ Hoe efficient is osteopathy ?

  Medische studies over de laatste jaren tonen aan dat osteopathy minder duur is, de nood aan pijnmedicatie verminderd en dat de patient een beter resultaat bekomt dan bij de klassieke geneeskunde wat betreft rug en nekklachten en andere musculo-skeletale aandoeningen.

  ➐ Moet ik de resultaten van technische onderzoeken meebrengen ?

  Ja. Als u in het bezit van röntgenfotos, MRI scans, CT scans of andere relevante onderzoeken is het nuttig om deze mee te brengen bij de eerste consultatie.

  ❽ Betaling

  Betaling mogelijk contant of via Bancontact Mobile. App te installeren op uw smartphone of tablet. Internetconnectie 3G of 4G vereist.

  Een aantal organisaties die het beroep van ‘professionele osteopaat’ reguleren en kwaliteitsnormen vooropstellen :

  De overkoepelende organisatie van de verschillende Belgische beroepsverenigingen www.gnrpo.be

  Belgische Vereniging van Osteopaten BVO-SBO www.osteopathie.be

  Alle erkende osteopaten in België www.professioneleosteopaten.be

  Swiss Fund
  www.sfebom.eu
  Research
  www.corpp.org
  www.osteopathic-research.com
  World Osteopathic Health Organisation
  www.woho.org
  World Heatlh Organisation
  www.who.int